پرند
خجالتیخجالتی
پرند

برای قلبم چه طرحی بریزم تا عاشقت نباشد؟ لبانم

برای قلبم چه طرحی بریزم تا عاشقت نباشد؟ لبانم

برای قلبم چه طرحی بریزم
تا عاشقت نباشد؟
لبانم را چه بیاموزم
که تو را نبوسد
و طاقتم را
که دندان بر جگر بگذارد؟
به شعرم چه بگویم
که منتظرم باشد تا بعد؟
و حال آنکه روزی که تو را نبینم
بی نهایت است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید