سیدبهاءالدین الحسینی
ناراحتناراحت
سیدبهاءالدین الحسینی

تو را من میشناسم آشنایـــی تو از جنس تمــوم

تو را من میشناسم آشنایـــی
تو از جنس تمــوم عاشقـایـــی
تو طعم ناب بوسه ای ازاحـساس
تو تنـها دلفـریب قصه هـایی
تو را من می شناسم بهتریــــنی
تو تنها یاورم روی زمیــــنی
تویــی تنها دلـیل بودن من
که از هرکس به من نزدیکتریــنی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید