امیرمسعود
آروم و عادیآروم و عادی
امیرمسعود

هر لحظه روز و شب، باید لباس "شادی" را پوشید

هر لحظه روز و شب، باید لباس "شادی" را پوشید

هر لحظه روز و شب،
باید لباس "شادی" را پوشید...
در جاده "محبت " با کفش های "امید" سبکبال قدم زد
و به "زندگی" سلام دوباره کرد...!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید