پرند
خجالتیخجالتی
پرند

در من گره بخور هر ساعت از روز هم که

در من گره بخور هر ساعت از روز هم که

در من گره بخور
هر ساعت از روز هم که شد
مرا درگیر صدایت
نفس ات
مرا درگیر حافظه ات کن ...!!!

دلدادگـی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید