۞Hυʂαყɳ۞
۞Hυʂαყɳ۞

چرا این زندگی لعنتی همیشه چند قدم از جلوتر هستش

چرا این زندگی لعنتی همیشه چند قدم از جلوتر هستش
چرا نمیشه ازش سبقت گرفت
هر چقدر سریعتر بری بازم نمیتونی بهش برسی
روزی ازش جلو میزنی که تو کفن باشی
اون موقعه است که دیگر مایلی به سبقت گرفتن نداره

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید