مینا یزدانی
مینا یزدانی

سر ما همیشه دعواست. سر ما آدم های معمولیِ مهربان، که

سر ما همیشه دعواست. سر ما آدم های معمولیِ مهربان، که

سر ما همیشه دعواست. سر ما آدم های معمولیِ مهربان، که یاد گرفته ایم محبت کنیم بی‌منت، رفیق باشیم بی‌توقع و مونس باشیم بی‌دلیل. سرِ ما که احساسمان را فریاد می زنیم، دوست داشتنمان را نشان می‌دهیم و بدی‌ها را با اولین لبخند، دور می‌ریزیم. ما که می‌توانیم هزار بار ببخشیم، هزار و یک بار دل ببندیم و در تمام ابد و یک روز بودنمان، جوری بگوییم "جانم" که انگار صبح روز نخستین است.

مشاهده همه ی 5 نظر
بــیــ ـدار
تهران
916 پست
mohammadreza_celestial
mohammadreza_celestial
بــیــ ـدار : دلِ مـن ديـرزمـانيـ سـت كـه مـى پنـدارد :

دوسـتى نيـز گـُليـ سـت ،
مثـل نيلوفـر و نـاز ،
سـاقه ى تـُرد و ظريفـى دارد ...
بـى گمـان سـنگـ دل اسـت آنكـه روا مـى دارد
جـانِ ايـن سـاقه و نـازكـ را
دانسـته بيـازارد ...
ehsan
آذربايجان غربي - خوي
16 پست
ehsan1717
ehsan1717
ehsan : سلام متن بیو فوق العاده...ساده و پرمعنی..آفرین
داداش تك
مازندران
2350 پست
dadash-tak
dadash-tak
داداش تك : با سلام تولدتون مبارک انشالله جشن 100سالگیت
hadi
خراسان رضوي - سبزوار
619 پست
magnoon2
magnoon2
hadi : {-21-}تولدت مبارکا بیشه
بــیــ ـدار
تهران
916 پست
mohammadreza_celestial
mohammadreza_celestial
بــیــ ـدار : مردادى
تولدت
مباركـ