مهربان
مشکوکمشکوک
مهربان

دلت را به من بسپار تا با همه ریز درشت های

دلت را به من بسپار تا با همه ریز درشت های زندگی سپری کنمش...
تا در دلی جا دهمت که جز بوی ارامش چیزی را حس نکند...
اگر خسته ای
اگر کلافه ای...
اگر رمقی نداری...
بیا کنار من تا با حس زیبای ارامش اشنایت کنم...

زندگی زیباست..
دوست عزیز چشمهایت را ببند و ارامش را تجربه کن تا معنی زندگی را بهتر متوجه بشی...
وقتی بیخیالی یعنی ارامش داری
وقتی دیگران مهم نیستن یعنی ارامش داری
وقتی منتظر کسی نیستی یعنی ارامش داری
وقتی نسبت به حرفا کسی عکس العمل نشون نمیدی یعنی ارامش داری
وقتی تو طبیعت دراز میکشی و با صدای پرندگان و صدای اب رودخانه که از کنار سنگ ها عبور میکند حس میکنی یعنی ارامش داری
پس تووووو

به هیچی فکر نکن تا به ارامش برسی...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید