اِلا
خجالتیخجالتی
اِلا

یه روز زمینو ترک میکنم

یه روز زمینو ترک میکنم

.

نظرات برای این پست غیر فعال است