فرشته (مادرم عاشقتم)
لوسلوس
فرشته (مادرم عاشقتم)

این که مرا سوی تو می کشد عشق نیست

این که مرا سوی تو می کشد عشق نیست

این که مرا سوی تو می کشد
عشق نیست...
شکوه توست...
و انچه مرا به انتخاب تو برمی‌انگیزد ،
نیاز تن من میست ...
یگانگی ارواح و اندیشه های ماست .😌💞


❀✦•┈┈❁❀❁┈┈•✦❀
••••●●❥
•••●❥
••●❥ 🍃💋💜

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید