A l m a
آروم و عادیآروم و عادی
A l m a

بزرگ ترین موفقیت زندگی ام این بوده که با چشم های

بزرگ ترین موفقیت زندگی ام این بوده که با چشم های

بزرگ ترین موفقیت زندگی ام این بوده که با چشم های خودم ببینم که چطور فراموشم می کنند.
مشاهده همه ی 3 نظر
بــیــ ـدار
تهران
861 پست
mohammadreza_celestial
mohammadreza_celestial
بــیــ ـدار : او یکـ نگاه داشت
به صد چشم می نهاد...
او یکـ ترانه داشت
به صد گوش می سرود...

من صد ترانه خواندم و
نشنود هیچکس!
من صد نگاه داشتم و
دیده ای نبود!
A l m a

48214 پست
alma000
alma000
A l m a : ممنون از شعر زیباتون{-35-}