SASHA→SARAB
SASHA→SARAB

‏مواظب نبودناتون باشین یهو دیدین یه روز ما هم مثل فروغی

‏مواظب نبودناتون باشین یهو دیدین یه روز ما هم مثل فروغی بسطامی گفتیم:

ز بس خو با خیال او گرفتیم
وصال و هجر یکسان است ما را!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید