نگـ ✿ ـار
لوسلوس
نگـ ✿ ـار

من غمگینم و فکر می‌کنم که این عشق از

من غمگینم و فکر می‌کنم که این عشق از

من غمگینم
و فکر می‌کنم که این عشق
از همانی نبود که مادربزرگ را
با چشمانی پر از دوست داشتن
اما نداشتنش
رو به روی عکسِ پدربزرگ
که تکیه داده بر دیوارِ خانه
ساعت ها
سرِ پا
نگه می‌داشت ...

{-w74-}{-w70-}

تبسـ ــم پاییــ ـز
نظرات برای این پست غیر فعال است