fereshteh مدیرطلایی پوشان صفاهان
fereshteh مدیرطلایی پوشان صفاهان

دوستت دارم های تکراری من هدیه به تو

دوستت دارم های تکراری من هدیه به تو
عاشقانه هام


دوستت دارم های تکراری من هدیه به تو


امروز پر از تو بودم و این جمله:دوستت دارم
!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید