.
.

دوستت دارم های تکراری من هدیه به تو

دوستت دارم های تکراری من هدیه به تو
عاشقانه هام


دوستت دارم های تکراری من هدیه به تو


امروز پر از تو بودم و این جمله:دوستت دارم
!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید