🔴 جاناتان مونرو، از مدیران بی‌بی‌سی با انتشار توئیتی خبر داد:

🔴 جاناتان مونرو، از مدیران بی‌بی‌سی با انتشار توئیتی خبر داد:

🔴 جاناتان مونرو، از مدیران بی‌بی‌سی با انتشار توئیتی خبر داد:

بی‌‌بی‌سی انگلیسی از امروز پوشش خبرهای ایران را با حضور خبرنگار این تلویزیون در ایران، از داخل این کشور آغاز میکند.

✍️ حضور خبرنگار بی‌بی‌سی انگلیسی در ایران توجه ویژه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشور را می طلبد چرا که جیسون رضائیان، از جاسوسان دوتابعیتی آمریکا نیز در پوشش خبرنگار وارد ایران شده بود.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید