Sahar
خوشتیپخوشتیپ
Sahar

یک روز دیگر کم شد از عمرت، خداراشکر

یک روز دیگر کم شد از عمرت، خداراشکر

یک روز دیگر کم شد از عمرت،
خداراشکر
امروز قدری کمتر از دیروز دلتنگی...

فاضل نظری

مشاهده همه ی 23 نظر
Sahar

4050 پست
sahar_____
sahar_____
Sahar : چرارفتی یه هویی؟


3 پست
12r
12r
: خوبم مرسی
تو چطوری
اون را بیخیال شدم . با ورژن جدید اومدم
{-27-}
Sahar

4050 پست
sahar_____
sahar_____
Sahar : بسلامتی
منم خوبم مرسی