?sahar
?sahar

یک روز دیگر کم شد از عمرت، خداراشکر

یک روز دیگر کم شد از عمرت، خداراشکر

یک روز دیگر کم شد از عمرت،
خداراشکر
امروز قدری کمتر از دیروز دلتنگی...

فاضل نظری

مشاهده همه ی 23 نظر
?sahar

3130 پست
sahar_____
sahar_____
?sahar : چرارفتی یه هویی؟


3 پست
12r
12r
: خوبم مرسی
تو چطوری
اون را بیخیال شدم . با ورژن جدید اومدم
{-27-}
?sahar

3130 پست
sahar_____
sahar_____
?sahar : بسلامتی
منم خوبم مرسی