maryam
مهربونمهربون
maryam

آدم ها مانند پنجره هایی با شیشه های رنگی‌اند وقتی

آدم ها مانند پنجره هایی با شیشه های رنگی‌اند وقتی

آدم ها مانند پنجره هایی با شیشه های رنگی‌اند
وقتی آفتاب می تابد برق می‌زنند و می‌درخشند
اما وقتی تاریکی سایه می‌گسترد، زیبایی حقیقی آنها فقط در صورتی هویدا می‌شود که نوری در درون باشد.
الیزابت کولبر راس

مشاهده همه ی 2 نظر