ساچلی
ساچلی

الهی که هیچ مردی تو عمرش شرمنده نباشه

الهی که هیچ مردی تو عمرش شرمنده نباشه
+_+ +_+

الهی که هیچ مردی تو عمرش شرمنده نباشه ....

الهی که ضامن آهو ضامن دلای تموم مردای جهان باشه ...

الهی که مردا سراشون همیشه خدا بالا باشه...

الهی که مردا تو ترشی و شیرینی زندگیه خونواده شون مواظبشون باشه و همراهشون...

دلدادگـــی
مشاهده همه ی 67 نظر
ساچلی

373 پست
sachli27
sachli27
ساچلی :
 نوشته اصلی توسط aki
 نوشته اصلی توسط ساچلی
 نوشته اصلی توسط aki
پ ما چی{-60-}
ان شالله تموم دخترای جهان کنار مرداشون خوشبخت ترین باشن {-97-}
ایشالا{-84-}
تا مردش پیداشه{-112-}
{-88-}{-31-}
aki
خراسان رضوي
833 پست
aki20
aki20
aki :
 نوشته اصلی توسط ساچلی
 نوشته اصلی توسط aki
 نوشته اصلی توسط ساچلی
ان شالله تموم دخترای جهان کنار مرداشون خوشبخت ترین باشن {-97-}
ایشالا{-84-}
تا مردش پیداشه{-112-}
{-88-}{-31-}
{-7-}
{-77-}
ساچلی

373 پست
sachli27
sachli27
ساچلی :
 نوشته اصلی توسط aki
 نوشته اصلی توسط ساچلی
 نوشته اصلی توسط aki
ایشالا{-84-}
تا مردش پیداشه{-112-}
{-88-}{-31-}
{-7-}
{-77-}
aki
خراسان رضوي
833 پست
aki20
aki20
aki :
 نوشته اصلی توسط ساچلی
 نوشته اصلی توسط aki
 نوشته اصلی توسط ساچلی
{-88-}{-31-}
{-7-}
{-77-}
{-88-}
ساچلی

373 پست
sachli27
sachli27
ساچلی :
 نوشته اصلی توسط aki
 نوشته اصلی توسط ساچلی
 نوشته اصلی توسط aki
{-7-}
{-77-}
{-88-}
{-32-}