آرش تنهای تنها (مدیر گروه لاله های سرخ)
ناراحتناراحت
آرش تنهای تنها (مدیر گروه لاله های سرخ)

کردم از عقل سئوالی🌺 که مگر ایمان چیست؟🌺 عقل بر

کردم از عقل سئوالی🌺 که مگر ایمان چیست؟🌺 عقل بر

کردم از عقل سئوالی🌺 که مگر ایمان چیست؟🌺 عقل بر گوش دلم گفت 🌺که ایمان ادب است 🌺آدمیزاد اگر بی ادب است🌺 آدم نیست 🌺فرق مابین بنی آدم و🌺 (.....) ادب است!🌺

مشاهده همه ی 10 نظر