پرند
خجالتیخجالتی
پرند

"تــو" مثل هیچ کس نیستی نگاهت لبخندت چشمان

"تــو" مثل هیچ کس نیستی نگاهت لبخندت چشمان

"تــو" مثل هیچ کس نیستی
نگاهت
لبخندت
چشمان دل فریبت!!
"‌تــــو" قشنگ ترین زن تاریخی
در نگاهِ من...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید