پرند
خجالتیخجالتی
پرند

زیبایی یک زن درلباس‌هایی که می‌پوشد نیست! در چهره یا

زیبایی یک زن درلباس‌هایی که می‌پوشد نیست! در چهره یا

زیبایی یک زن درلباس‌هایی که می‌پوشد نیست!
در چهره یا درنحوه‌ی آرایش موهایش هم نیست‌.
زیبایی یک زن درچشمانش است
چشم‌هایش راهِ ورودیِ قلبش هستند
مکانی که عشق درآن جای دارد ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید