کاظم
آروم و عادیآروم و عادی
کاظم

♧خدایا‌‌♡ دستم به آسمانت نمیرسد✨ اماتو ڪه

♧خدایا‌‌♡
دستم به آسمانت نمیرسد✨

اماتو ڪه دستت بزمین میرسد
عزت دوستان وعزیزانم را✨

تاعرش کبریایی خودبلندکن
وعطاکن
هرآنچه برایشان خیراست✨
و دلشان رالبریز کن

دوستان شبتون پر ستاره 💥💥💥💥💥💥💥💥

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید