پرند
خجالتیخجالتی
پرند

احمقانه‌ترین خواستۀ بشر این است که انتظار دارد با

احمقانه‌ترین خواستۀ بشر این است که انتظار دارد با

احمقانه‌ترین خواستۀ بشر
این است که انتظار دارد
با تکرارِ روش‌های همیشگی‌اش
به نتایجِ متفاوت برسد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید