پرند
خجالتیخجالتی
پرند

سکوت همیشه به معنای رضایت نیست، گاهی یعنی خسته‌ام از

سکوت همیشه به معنای رضایت نیست، گاهی یعنی خسته‌ام از

سکوت همیشه به معنای رضایت نیست،
گاهی یعنی خسته‌ام از اینکه مدام به کسانی که
هیچ اهمیتی به فهمیدن نمی‌دهند، توضیح دهم

کـلـبه آرزوهــا
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید