پرند
خجالتیخجالتی
پرند

دلم خلوتی ساده می خواهد چند خطی شعر فروغ

دلم خلوتی ساده می خواهد چند خطی شعر فروغ

دلم خلوتی ساده می خواهد
چند خطی شعر فروغ
با دو فنجان قهوه
کمی سکوت
و او، که پایان هر قطعه
دستش را زیر چانه بزند و بگوید:
باز هم بخوان ☕️💛

کـلـبه آرزوهــا
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید