زهرا
آروم و عادیآروم و عادی
زهرا

شب انتهای زیبایی است برای امتداد فردایی دیگر

شب انتهای زیبایی است برای امتداد فردایی دیگر

شب انتهای زیبایی است

برای امتداد فردایی دیگر

تا زمانی که سلطان دلت

خداست ، کسی نمی تواند

دلخوشیهایت را ویران کند

شبتون_آرام

دلداده همیشگی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید