بهنام
بهنام

تو را به خودت سپردم، عشقت را به خیالم سپردم،

تو را به خودت سپردم،
عشقت را به خیالم سپردم،
موهایت را به باد سپردم،
چشمانت را به حسرت هایم سپردم،
من خیلی وقت است که تو را به خدا سپردمl

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید