پرند
خجالتیخجالتی
پرند

همیشه کسانی هستند که در نهایت دلتنگی نمی شود آنها را

همیشه کسانی هستند که در نهایت دلتنگی نمی شود آنها را

همیشه کسانی هستند که در نهایت دلتنگی نمی شود آنها را در آغوش بگیریم
و این یک کابوس بزرگ می‌تواند باشد.

کـلـبه آرزوهــا
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید