نوا
آروم و عادیآروم و عادی
نوا

با چراغی همه جا گشتم و گشتم در شهر هیچ

با چراغی همه جا گشتم و گشتم در شهر هیچ

با چراغی همه جا گشتم و گشتم در شهر
هیچ کس هیچ کس اینجا به تو مانند نشد!

مشاهده همه ی 3 نظر