نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

عشق لبخند نجیبی ست که روی لب توست

عشق لبخند نجیبی ست که روی لب توست

عشق لبخند نجیبی ست
که روی لب توست ..

خنده ات علت آغاز
غزل خوانی هاست ...

بزن باران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید