بهنام
بهنام

دنبال خوشبختی و آرامش نگرد که هرگز نخواهی یافت خوشبختی و

دنبال خوشبختی و آرامش نگرد که هرگز نخواهی یافت خوشبختی و آرامش همین لحظه توست
لحظه ای که دنیا را با عمق بیشتری نگاه کردی
آنگاه در می‌یابی که الان همه چیز در وجود خودت هست
تنها كافيست عميقا شاهد زندگی باشی

متن عاشقانه
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید