بهنام
بهنام

کیارستمی چه زیبا و ساده «بی وفایی» رو شرح میده:

کیارستمی چه زیبا و ساده «بی وفایی» رو شرح میده:

وقتی خندید، خندیدم
وقتی گریست، گریستم
وقتی گفت، شنیدم
وقتی گفتم، رمید …

متن عاشقانه
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید