رهــــ Rムみムـــــا
لوسلوس
رهــــ Rムみムـــــا

دور از نگاه گرم تو بی ‌تاب گشته‌ام

دور از نگاه گرم تو بی ‌تاب گشته‌ام


بر من نگاه کن که تب و تابم آرزوست

👤فریدون مشیری

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید