M
M

‏شانس من تو زندگی مثل همون گربه بدبخت با بیل

‏شانس من تو زندگی مثل همون گربه بدبخت
با بیل از رو درخت انداختنش مثلا نجاتش دادن بعد رفت زیر ماشین

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید