کاظم
آروم و عادیآروم و عادی
کاظم

"مدیون باش" به همه آدمهای زندگیت.! خوب هاش بهترین "حس

"مدیون باش" به همه آدمهای زندگیت...!
خوب هاش بهترین "حس هارو" بهت میدن و بدهاش بهترین "درس هارو"😐😐

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید