بهنام
بهنام

شنیده ام چپ دست ها منطقی ترند! با دست دلشان

شنیده ام چپ دست ها منطقی ترند!
با دست دلشان می نویسند
و با پای منطقشان راه می روند
چه اقلیت جالبی اند این چپ دست ها !

۱۳ اوت روز جهانی چپ دست ها گرامی باد

متن عاشقانه
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید