غزاله
ورزشکارورزشکار
غزاله

❃ــادگے دل هاے پاك هرگز خطا نمے كنند

❃ــادگے

دل هاے پاك هرگز خطا نمے كنند

                                                    سـ❃ــادگے مے كنند

            امروز سـ❃ــادگے پاك ترین

                                            گناه دنیاست و من آ لوده ے این گناه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید