کاظم
آروم و عادیآروم و عادی
کاظم

اعتـــــــراف می کنـــــم محتـــــاج حس"نفس"هاي توام

اعتـــــــراف می کنـــــم محتـــــاج حس"نفس"هاي توام

اعتـــــــراف می کنـــــم
محتـــــاج حس"نفس"هاي توام

ممنوعه ترينم باش اما
بــاور کــن کـــه

دلتنگیِ تــــو
بـــرای مـــن

مـــرگ تدريجي ❤️❤️❤️❤️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید