کاظم
آروم و عادیآروم و عادی
کاظم

دوستی میگفت: وقتی دلت تنگِ کسی میشه؛ حاشیه

دوستی میگفت:
وقتی دلت
تنگِ کسی میشه؛
حاشیه نرو،
قصیده نباف!
صاف و پوست کنده
برو بهش بگو:
دلم برات تنگ شده
دوستت دارم
تهش اینه که میگه:
ممنون،لطف داری
خوبیش این که توحرفتو زدی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید