نگـ✿ـار
لوسلوس
نگـ✿ـار

چه میکند این عشق تو را آرام در دل

چه میکند این عشق تو را آرام در دل

چه میکند این عشق
تو را آرام
در دل صدا می زنم؛
شمعدانی ناز می کند
اطلسی لبخند می زند
رویا بافته میشود!
و تو میرسی از خیابانی که
به سمت آغوشم
یک طرفه است!

نظرات برای این پست غیر فعال است