عرشيا
ناراحتناراحت
عرشيا

دستم به تو نمی رسد، حتی در شعرهایی که

دستم به تو نمی رسد،
حتی در شعرهایی
که با دست خودم می نویسم..
پس هم ‏چنان
در ارتفاع دورترین استعاره‌ها بمان !
مبادا که دست کسی به تو برسد...

مشاهده همه ی 1 نظر