نگـ✿ـار
لوسلوس
نگـ✿ـار

اتفاقی باش در دستِ افتادن ! تا به خودت بیایی

اتفاقی باش در دستِ افتادن ! تا به خودت بیایی

اتفاقی باش در دستِ افتادن !
تا به خودت بیایی
آغوش اول را گشوده ام ؛
آغوش دوم
بماند به قصدِ بوسیدنت ..

نظرات برای این پست غیر فعال است