مصطفی نرگه ای
مصطفی نرگه ای

میدونید ازاین بچه های در عملیات والفجر هشت چندتا شهید ومجروح

میدونید ازاین بچه های در عملیات والفجر هشت چندتا شهید ومجروح

میدونید ازاین بچه های در عملیات والفجر هشت چندتا شهید ومجروح شمیایی شدن

مشاهده همه ی 3 نظر
باران

5453 پست
baran-20
baran-20
باران : چايگاهشان بهشت برین
مصطفی نرگه ای
قزوين - قزوين
51 پست
mkmkmk12
mkmkmk12
مصطفی نرگه ای : مرسی ..اینا رفتن اما خیانت های مسولین بد دردی هست