مصطفی نرگه ای
مصطفی نرگه ای

واقعان چه اتفاقی ظرف این چندسال افتاده که این همه شکاف

واقعان چه اتفاقی ظرف این چندسال افتاده که این همه شکاف در فرهنگ ما در اعتقادات ما در خانواده های ما رخ داده کجای کار را اقایان مسولین اشتباه کردن که چنین اسیب بزرگی خوردیم کجا خواب بودن که نسل جوان امروز را کنترل دشمنان می کنن طوری کردن تمام خواسته هاشونا بعضی از جوانهای به نا گاه انجام میدن یکی همین پو شش ها نا مناسب متاسفم اقایان کی به فکر این جوانها می افتادن

مشاهده همه ی 13 نظر
F-m

3 پست
AAA3330
AAA3330
F-m : ربطی نداره. مرج دین روحانیت هستند اونها چهل سال کار ننکردند که اینطور یشده
مصطفی نرگه ای
قزوين - قزوين
51 پست
mkmkmk12
mkmkmk12
مصطفی نرگه ای : مایل به بحث هستی امشب ساعت 12بیا تا شب خدا نگدار
F-m

3 پست
AAA3330
AAA3330
F-m : نه عزی زبحثی نیست .. وقتی که روحانیت که مبلغ دین هست کار خودش رو درست انجام نداده