Pouriya
قبراققبراق
Pouriya

خانه ی سبز ببین… دلخوری، باش… عصبانی هستی،

خانه ی سبز ببین… دلخوری، باش… عصبانی هستی،

خانه ی سبز

ببین… دلخوری، باش… عصبانی هستی، باش… قهری، باش… هر چی می خوای باشی باش… ولی حق نداری با من حرف نزنی… فـهمیـدی…؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید