وزیر خارجه عراق مشارکت اسرائیل را در خلیج فارس رد نکرد،

وزیر خارجه عراق مشارکت اسرائیل را در خلیج فارس رد نکرد،

وزیر خارجه عراق مشارکت اسرائیل را در خلیج فارس رد نکرد، در خلیج عربی رد کرد، که جعلی است و اصلا وجود ندارد. مثل عرب بودن عراقی‌ها که اصلا عرب نیستند و مثل ایران توسط اعراب بیابانگرد اشغال شدند منتها چون فردوسی نداشتند دیگر زبان مادری اشان یادشان رفت و عرب زبان شدند، همین موضوع برای مصر و سوریه و سودان و سومالی و مابقی که توسط اعراب بیابانگرد و عربیسم اشغال و غارت شده و حتی زبانشان عربی شد صدق می کند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید