♡...یاسے عزیزم تولدت مبارڪ... ♡
♡...یاسے عزیزم تولدت مبارڪ... ♡

اعتیاد دارم به تو! به داشتنی که در خیالم

اعتیاد دارم
به تو!
به داشتنی که در خیالم پرسه میزند،
و در هر چهار کنج خانه‌ام
تکـرار می‌شود..
راستی!
تو کدامی؟
چه توهم زیبایی‌ست
که دوست داشتنت به سرم آورده است...

👤مهران رمضانیان

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید