Tahoora
مهربونمهربون
Tahoora

تو سخت می گیری به من و من ؛

تو سخت می گیری به من و من ؛
یادِ مدیرِ سخت گیرِ دوران دبیرستانم می افتم که روزهای پایانیِ خرداد ، مرا کنار کشید و گفت ؛ می دانم از من دلگیری و بیشتر از همه ی بچه ها به تو سخت گرفتم ؛ اما خواستم بدانی که تو را بیشتر از همه شان دوست داشتم ...
و دنیای ما پر است از دوستت دارم هایی که هرگز فهمیده نمی شوند !

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید