♡...یاسے عزیزم تولدت مبارڪ... ♡
♡...یاسے عزیزم تولدت مبارڪ... ♡

جای بعضی از آدمها در زندگی پُر نمی‌شود "

جای بعضی از آدمها
در زندگی پُر نمی‌شود
" زخم می‌شود "
تا اَبد می‌ماند ...!

👤حمیدرضا عبداللهی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید