MoHsEN
MoHsEN

عزیز من: اگر صبح از خواب بیدار شوی

عزیز من:

اگر صبح از خواب بیدار شوی و ببینی که بیست کیلو چاق شده‌ای نگران نمی‌شوی؟
البته که می شوی! سراسیمه به بیمارستان تلفن می زنی: الوو، اورژانس؟ کمک، من یهو 20 کیلو چاق شده‌ام!
اما اگر همین اتفاق به تدریج رخ بدهد، یک کیلو این ماه، یک کیلو ماه آینده و…
آیا باز هم همین عکس العمل را نشان می‌دهی؟ نـه! با بی‌خیالی از کنارش می‌گذری.
برای کسانی که ورشکسته می‌شوند، اضافه وزن می‌آورند یا طلاق می‌گیرند یا آخر ترم مشروط می‌شوند این حوادث دفعتاً اتفاق نمی‌افتد. یک ذره امروز، یک ذره فردا و سر انجام یک روز هم انفجار و سپس می‌پرسیم: چرا این اتفاق افتاد؟
زندگی ماهیّت انبار شوندگی دارد.
هر اتفاقی به اتفاق دیگر افزوده می‌شود، مثل قطره‌های آب که صخره‌های سنگی را می‌فرساید.
اصل این است که باید مراقب شرایطی که به آن عادت می‌کنی باشی!
ما باید هر روز این پرسش را برای خود مطرح کنیم:
من دارم به کجامی رم؟
آیا من سالم تر، مناسب تر، شادتر و ثروتمندتر از سال گذشته‌ام هستم؟
و اگر پاسخت به خودت منفی است بی درنگ باید در کارهای خود تجدید نظر کنی.
اجازه نده چیزهای منفی تورا درخودش غرق کند. راهت رو عوض کن

آوای زندگی ...
مشاهده همه ی 1 نظر
dajma

5308 پست
amjad1364
amjad1364
dajma : بسیار متن عالی بود. سپاس{-35-}