♡...یاسے عزیزم تولدت مبارڪ... ♡
♡...یاسے عزیزم تولدت مبارڪ... ♡

‏- به بزرگترین عددی ک ب ذهنت میاد فک کن

‏- به بزرگترین عددی ک ب ذهنت میاد فک کن
‏+ خب؟
‏- حتی از اونم بیشتر دلم تنگه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید